Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva v obcích, občanská svépomoc, prevence kriminality, zvládání a příprava občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a příprava občanů k obraně státu.