SVAR ... Střed: A S   Sever: E H L Západ: U K P Jih: C J B Východ: M Z T

Česká civilní ochrana obyvatelstva z.s.

Spolek v plném znění Česká civilní ochrana obyvatelstva z.s. (zkráceně ČESCOO) byl založen 19. 5. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Spolek ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je především publikační a preventivně-výchovná činnost v oblastech civilní ochrany obyvatelstva, civilní obecní bezpečnost, ochrana měkkých cílů a souvisejících.

Naplnění hlavního účelu provádí spolek v souladu s právními předpisy ČR, především v duchu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805/2013) a Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013).

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU.

SBOR COOBRA z.s.

Spolek SBOR COOBRA z.s., v plném znění SBOR CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BRANNÝCH AKTIVIT byl založen 7. 7. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Spolek SBOR COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je praktická realizace v oblastech civilní ochrana obyvatelstva v obcích, občanská svépomoc, prevence kriminality, zvládání a příprava občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a příprava občanů k obraně státu.

Naplnění hlavního účelu provádí spolek v souladu s právními předpisy ČR, především v duchu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805/2013) a Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013).

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU.

Ing. David Buchtela, Ph.D.

předseda spolku

Ing. Vratislav Kašpar, CSc.

místopředseda spolku

Česká civilní ochrana obyvatelstva z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

centrum@cescoo.cz

SBOR COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIOBCHOD
Vybavení pro civilní ochranu a civilní bezpečnost
www.triobchod.pro

Please enable the javascript to submit this form

© Česká COO

Search