SVAR ... Střed: A S   Sever: E H L Západ: U K P Jih: C J B Východ: M Z T

Projekty

Ve spolupráci s partnery realizujeme projekty zaměřené zejména na oblasti

 • civilní ochrana obyvatelstva
 • civilní obecní bezpečnost a prevence kriminality
 • ochrana tzv. měkkých cílů
 • bezpečnostní analýza rizik
 • ochrana před chemickým a radiačním nebezpečím
 • nouzové spojení a varovné systémy
 • a další

KURZY A SEMINÁŘE

V rámci preventivně výchovné činnosti nabízí spolek SBOR COOBRA z.s. členům branně-bezpečnostních spolků a zájemcům z řad široké veřejnosti odborné akce, kurzy a semináře vlastní i zprostředkované (ve spolupráci s partnery). Konkrétní termíny a podmínky účasti jsou zveřejněny na titulní stránce portálu ČES-COO.

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK STAROSTŮM (BARIS)

Projekt, realizovaný v součinnosti s partnery, je určen především starostům obcí a hejtmanům.

Projekt se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • Zpracování komplexní bezpečnostní analýzy rizik obce (kraje), včetně požárních a povodňových rizik
 • Na základě analýzy rizik návrh doporučeného řešení civilní ochrany obyvatelstva v obci
 • Podpora vypracování bezpečnostních (operačních) plánů obcí a krajů (jako doplněk k zákonným krizovým plánům)
 • Prevence, monitoring a ochrana před chemickým a radiačním nebezpečím

NOUZOVÉ A VAROVNÉ SYSTÉMY (NOVARS)

Projekt, realizovaný v součinnosti dalšími partnery, sdružuje do funkčního celku tři dílčí systémy:

CIVILNÍ OBECNÍ BEZPEČNOST (COB)

Projekt, realizovaný v součinnosti s bezpečnostními službami a dalšími partnery, se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • realizace civilní ochrany obyvatelstva v obci (zejména na základě bezpečnostní analýzy rizik)
 • spolupráce a součinnost se složkami Integrovaného záchranného systému při zajištění civilní obecní bezpečnosti, zejména při nárazových a mimořádných bezpečnostních událostech v obci či kraji
 • preventivně výchovná činnost v oblastech prevence kriminality a ochrany měkkých cílů
 • pořadatelská a obdobná bezpečnostní činnost v obci, např. ochrana osob, důležitých zdrojů a infrastruktury

Partneři

Partnerem jsou především právnické osoby (ale i fyzické osoby), spolupracující na příslušném projektu (aktivitě) nebo poskytující spolku finanční (sponzorský) dar či služby na základě smluvního vztahu. Chcete-li se stát naším partnerem, kontaktujte nás na adrese

projekty@coobra.cz

TRIGONASTER s.r.o.

civilní bezpečnost, střelecké kurzy

ČKBS z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

TRIOBCHOD

vybavení pro civilní ochranu a civilní bezpečnost

Česká civilní ochrana obyvatelstva z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

centrum@cescoo.cz

SBOR COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIOBCHOD
Vybavení pro civilní ochranu a civilní bezpečnost
www.triobchod.pro

Please enable the javascript to submit this form

© Česká COO

Search